Share on FacebookShare on TwitterShare by email

Contact Exhibitor
Artist NameWillem van Nijmegen (1636 - 1698)
TitleAllegory of the loss of Arnhem
Date of Artwork10 June 1672
MediumPen and black and grey wash on paper
Size6 7/8 x 5 1/2 in. • 175 x 140 mm
SignedInscribed (recto): 'Willem van Nymegen heeft dit geteykent A° 1672 den 10 Junius den dagh daer na als hy de stadt van Arenem heeft over sien geven, aen den hertogh van Touraine dien ick den trompetter van hem heb voor de stadt op hooren eysen. / Laat ons nu vrij haspillen / willen wij niet: sij willen' Inscribed (verso): 'Schoenen muijlen en laarsen / 't komt al van den stieren twesen / mellick botter meis / 't komt al van den vaarsen' and with several sketches of coat of arms
Framed Dimensions15 1/2 x 13 3/8 in. • 39.5 x 34 cm

Provenance

Sale, Vendu Notarishuis, Rotterdam, 11 November 2012, lot 133;
Private collection, The Netherlands